[PRE-ORDER]: Banpresto - DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.12(B:MUICHIRO TOKITO)

[PRE-ORDER]: Banpresto - DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.12(B:MUICHIRO TOKITO) SALE
[PRE-ORDER]: Banpresto - DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.12(B:MUICHIRO TOKITO) SALE
[PRE-ORDER]: Banpresto - DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.12(B:MUICHIRO TOKITO)
[PRE-ORDER]: Banpresto - DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.12(B:MUICHIRO TOKITO)

banpresto

₱850.00 

Deadline: Oct 29 2020
Release: Feb 2021